Edut asukkaalle

Seniorikodissamme asumiseen sekä tarpeesi mukaisiin hoito- ja tukipalveluihin on käytettävissä useita tukia ja etuuksia, kuten eläkettä saavan hoitotuki, eläkkeensaajan asumistuki, kotitalousvähennys ja kunnan tarjoama palveluseteli. Me selvitämme jokaisen asiakkaan kanssa yksilöllisesti, mitkä tuet ja etuudet on kulloinkin käytettävissä.

Eläkettä saavan hoitotuki

Eläkettä saavan hoitotuen tarkoitus on tukea vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan eläkkeensaajan jokapäiväistä elämää, toimintakykyä, kuntoutusta ja hoitoa. Siihen voi olla oikeus henkilöllä, joka on kokopäiväisesti eläkkeellä ja jolla on vamma tai pitkäaikainen sairaus.

Eläkettä saavan hoitotuki on porrastettu eri tasoihin avuntarpeen sekä ohjauksen ja valvonnan tarpeen mukaan. Sairaudesta tai vammasta aiheutuvat erityiskustannukset voivat suurentaa tuen määrää perustuesta korotetuksi tueksi. Tuen tason määrittelyssä otetaan aina huomioon hakijan kokonaistilanne.

Perushoitotuki on 70,52 e/kk.
Sitä voi saada henkilö, joka tarvitsee

  • Vähintään viikoittain apua tai ohjausta ja valvontaa henkilökohtaisissa toiminnoissa, kuten pukeutumisessa tai peseytymisessä.

Korotettu hoitotuki on 153,63 e/kk.
Sitä voi saada henkilö, joka tarvitsee

  • Joka päivä aikaa vievää apua useissa henkilökohtaisissa toiminnoissaan, kuten syömisessä, pukeutumisessa, peseytymisessä tai sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tai
  • Paljon säännöllistä ohjausta ja valvontaa, kuten muistuttelua, patistelua ja silmälläpitoa.

Tiedot päivitetty 16.5.2019. Katso ajantasaiset tiedot Kelan sivuilta kohdasta Eläkettä saavan hoitotuki.

Eläkkeensaajan asumistuki

Voit saada eläkkeensaajan asumistukea, kun asut vakinaisesti Suomessa, olet pienituloinen ja saat eläkettä, joka oikeuttaa eläkkeensaajan asumistukeen. Voit saada asumistukea vakinaiseen vuokra- tai omistusasuntoon.

Eläkkeensaajan asumistuen määrä on 85 % huomioon otettavista asumismenoista, joista on vähennetty perusomavastuu ja tulojen mukaan määräytyvä lisäomavastuu.

Perusomavastuu on kaikille sama 610,42 e/v eli noin 50,87 e/kk.

Lisäomavastuu on 40 % siitä perheen tulojen osasta, joka ylittää tulorajan. Jos tulosi jäävät alle tulorajan, lisäomavastuuta ei tule.

Tiedot päivitetty 16.5.2019. Katso ajantasaiset tiedot Kelan sivuilta kohdasta Eläkettä saavan hoitotuki.

Kotitalousvähennys

Voit saada kotitalousvähennystä useista tuottamistamme palveluista. Voit hakea hyvityksen veronpalautuksena. Voit myös verovuoden aikana muuttaa ennakonpidätysprosenttiasi, jolloin veroetu on heti käytettävissäsi. Autamme asiakkaitamme näissä asioissa.

Kunnan palvelusetelillä tuotetulle palvelulle ei voi hakea kotitalousvähennystä.

Voit saada kotitalousvähennystä maksimissaan 2 400 euroa vuodessa. Vähennyksen omavastuu on 100 euroa henkilöltä vuodessa.

Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, joten voit saada puolisosi kanssa yhteensä 4 800 euron vähennyksen.

Tiedot päivitetty 16.5.2019. Katso ajantasaiset tiedot Veron sivuilta kohdasta Kotitalousvähennys.

Palvelusetelit

Kunnat hankkivat järjestämisvastuullaan olevia palveluja usein palvelusetelillä. Palvelusetelin saaminen edellyttää, että kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon edustaja arvioi henkilön palvelun tarpeen.

Palveluseteli voi olla

  • Kaikille käyttäjille samansuuruinen tai
  • Tulosidonnainen eli sen arvo riippuu asiakkaan tuloista.

Palvelusetelin arvoa on korotettava, jos asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulo tai asiakkaan elatusvelvollisuus vaarantuu asiakkaan omavastuun vuoksi.

Aurahovin tarjoamiin palveluihin on useassa kunnassa olemassa palveluseteli, jota asiakkaan kannattaa hyödyntää. Autamme asiakkaitamme palvelusetelien käyttöön. Voimme käydä yhdessä läpi asuinkunnassasi tarjolla olevat palvelusetelivaihtoehdot.

Valikko