Palvelusetelit ja tuet

Palvelusetelit

Monilla kunnilla, kuten Liedolla, Huittisilla ja Uudellakaupungilla, on käytössä palveluseteli, jota Aurahovissa asuvan kannattaa hyödyntää. Palveluseteli kattaa merkittävän osan palvelukustannuksista. Palveluseteliä anotaan kunnalta ja sen saaminen edellyttää kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon edustajan toteamaa palvelun tarvetta.

Liedon kunnalla on käytössä sekä palveluasumisen että kotihoidon palveluseteli. Palvelutarpeen arvion tekee Liedon kunnan palveluohjaus, geronomi p. 040 182 9435.

Huittisten kaupungilla on käytössä sekä palveluasumisen että kotihoidon palveluseteli. Palvelutarpeen arvion tekee Huittisten kaupungin geronomi p. 044 773 0250 tai 044 560 4188.

Uudellakaupungilla on käytössä sekä palveluasumisen että kotihoidon palveluseteli. Palvelutarpeen arvion tekee Uudenkaupungin ikäihmisten palveluiden geronomi p. 040 663 6039.

Tuet

Voit saada kustannusten kattamiseen palvelusetelin lisäksi eläkettä saavan hoitotukea. Vuokran maksuun voit saada eläkkeensaajan asumistukea.

Eläkettä saavan hoitotuen tavoitteena on helpottaa vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan eläkkeensaajan jokapäiväistä elämää, toimintakykyä, kuntoutusta ja hoitoa. Lisätiedot https://www.kela.fi/elaketta-saavan-hoitotuki.

Eläkkeensaajan asumistukea voit saada, kun asut vakinaisesti Suomessa, olet pienituloinen ja saat eläkettä, joka oikeuttaa eläkkeensaajan asumistukeen. Voit saada asumistukea vakinaiseen vuokra- tai omistusasuntoon. Lisätiedot https://www.kela.fi/elakkeensaajan-asumistuki.

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennyksen saaminen on  mahdollista osasta Aurahovin palveluja. Vuonna 2020 kotitalousvähennyksen maksimi on 2 250 euroa. Lisätiedot https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/.

 

Me Aurahovilla avustamme Teitä tarvittaessa kaikkien palveluseteli- ja tukiasioiden selvittämisessä!

Valikko