Veritaksen henkilöstökysely: Aurahovin henkilöstötyytyväisyys on korkealla tasolla

Veritaksen kuntoutus- ja työkykypalvelut toteuttivat Aurahoville henkilöstötyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2021. Keskeisenä henkilöstötyytyväisyyden mittarina kyselyssä toimii työhyvinvointi-indeksi. Aurahovin työntekijöiden yhteenlaskettu työhyvinvointi-indeksi on tulosten mukaan 3,60 hoitoalan keskiarvoindeksin ollessa 3,19. Indeksin vaihteluväli on 1,00 – 4,00 ja merkittävän erona tuloksissa pidetään 0,20 yksikön eroa.

Työhyvinvointi-indeksi koostuu neljästä osa-alueesta. Aurahovin työntekijöiden työhyvinvointi-indeksi ylitti kaikilla neljällä osa-alueelle Veritaksen raportoiman hoitoalan keskiarvon. Osa-alueita ovat:

  1. Minä ja työni: Aurahovi 3,60 (hoitoala keskiarvo 3,31)
  2. Toimiva yhteistyö ja työpaikan henki: Aurahovi 3,70 (hoitoalan keskiarvo 3,04)
  3. Työkyky: Aurahovi 3,30 (hoitoalan keskiarvo 3,17)
  4. Johtaminen: Aurahovi 3,80 (hoitoalan keskiarvo 3,26)

Kyselyn mukaan parasta Aurahovin työpaikassa on hyvä yhteishenki ja ilmapiiri, helposti lähestyttävä ja kuunteleva johtaminen sekä tyytyväiset asukkaat. Keskeisimpiä kehittämiskohteita, toivottavia työhyvinvoinnin tukitoimenpiteitä olivat henkilökunnan liikunta, hieronta- ja fysioterapia palvelut/edut sekä yhteiset, työn ulkopuoliset tapahtumat. Näitä tukitoimia aiommekin jatkossa kehittää.

Suuri kiitos Teille ammattitaitoiset ja luotettavat työntekijämme palautteen antamisesta. Näillä tiedoin pyrimme viemään työn mielekkyyttä jatkossakin yhä parempaan suuntaan!

Terveisin, Aurahovi Oy

Edellinen artikkeli
Erinomaisia tuloksia Aurahovin asukastyytyväisyydestä
Seuraava artikkeli
Meillä on avoimet ovet!
Valikko